Moduł 1 Wspieranie ludzi młodych Niezatrudnionych, Nie uczących i Nie dokształcających się

Przewidywane rezultaty procesu nauczania :

1. Zrozumienie czynników wpływających na sytuację młodych ludzi, którzy nie są aktywni zawodowo, nie uczestniczą w żadnej formie edukacji i nie biorą udziału w żadnych kursach dokształcających.

2. Świadomość tego, w jaki sposób należy wspierać młodych ludzi z danej grupy docelowej

 

workbookKliknij na ikonę, aby pobrać materiały ćwiczeniowe, których będziesz potrzebował w tym module.

1056131_546700301next