1369152_87957483

Z raportu Narodowej Fundacji do Spraw Edukacji w Wielkiej Brytanii [1] wynika, że wśród danej grupy społecznej wyróżnić możemy trzy główne kategorie, biorąc pod uwagę ich nastawienie do przyszłego zatrudnienia, jak i potencjalnej konieczności przebranżowienia się. Na podstawie tych kryteriów wyróżniamy trzy podstawowe typy NEET:

 

  1. Osoby otwarte na zmianę i nowe doświadczenia – Pierwsza z tych grup dotyczy osób, które często pochwalić się mogą wykształceniem na określonym poziomie. W grupie tej znajdują się osoby zmotywowane – lecz nieporadne życiowo. Wielu z nich rozpoczęło kiedyś studia, lecz z różnych powodów zmuszeni byli do ich przerwania, niektórzy z nich dokonali złego wyboru, w związku z czym musieli zrezygnować z obranej ścieżki. Co najważniejsze – osoby takie mają generalnie pozytywne doświadczenia związane z nabywaniem/podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, nie boją się wyzwań i konieczność dokształcania nie stanowiłaby dla nich większego problemu. Stanowią oni około 41% wszystkich NEET.

 

  1. Osoby niezdecydowane – Możemy się również spotkać z takimi osobami, które nie obrały jeszcze żadnej specyficznej ścieżki zawodowej, są niezdecydowani, lub nie mają szans na realizację własnych zamierzeń w obrębie miejsca zamieszkania. Wśród tego typu osób często przeważają takie, które z niechęcią odnoszą się do wszelkiego rodzaju ofert edukacyjnych. Brakuje im prężności w działaniu, są bezwolni, czasem nie potrafią lub nie chcą skorzystać z szans, jakie podsuwa im najbliższe otoczenie. Badania grup młodzieżowych przejawiających tego rodzaju problemy adaptacyjne podają, że 60% młodych ludzi zakwalifikowanych do tej właśnie kategorii nie osiągnęła żadnych obiektywnych rezultatów swoich starań w postaci zmiany sytuacji zawodowej. Badania wskazują, że po upływie roku, wciąż nie udało im się zmienić swojej sytuacji zawodowej, jednakże zarówno oni, jak i reszta osób z tej grupy mieli duże szanse na znalezienie pracy w najbliższej przyszłości. Na szczęście, statystyki dla tej grupy nie są aż tak przerażające – jedna trzecia osób niezdecydowanych zaangażowała się w różnego rodzaju kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, czy dodatkowe formy edukacji.

 

  1. Osoby trwale nieaktywne zawodowo – Trzecia grupa określona zostać może jako typowi NEET. Są to przede wszystim osoby pochodzące z biednych dzielnic, środowisk zaniedbanych pod wieloma względami. Stanowią oni 38% procent całej grupy osób nieaktywnych zawodowo. Charakteryzują się przede wszystkim brakiem doświadczenia zawodowego i znacznych osiągnięć edukacyjnych. Takie osoby bardzo często niechętnie uczęszczały do szkoły, wśród nich jest również wielu takich, którzy wagarowali. Chociaż znaczna większość osób z tej grupy (aż 60%) wciąż ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia, to części z nich udaje się znaleźć zajęcie nie wymagające specjalnych kwalifikacji zawodowych. Niestety analizy wskazują na to, że trudna sytuacja osób z tej grupy jest często długotrwała.

 

Z powyższych rozważań wynika że NEET jest grupą bardzo zróżnicowaną, szczególnie, gdy pod uwagę bierzemy poziom przystosowania młodego człowieka i jego nastawienie do kwestii zatrudnienia. Jednakże większość młodych ludzi nieaktywnych zawodowo podejmuje różnego rodzaju próby związane z poprawą własnej sytuacji bytowej.

Jedno z największych wyzwań stanowi w tym przypadku wczesne rozpoznawanie problemów i prewencja – należy edukować młodych ludzi i wdrażać do funkcjonowania w świecie, szczególnie po to, aby unikneli rozczarowania tym, co w nim zastaną w momencie wkraczania w dorosłe życie.

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte ze strony:

www.lsnlearning.org.uk

[1] Dane te pochodzą z książki : T. Spielhofer, T., Benton, T., Evans, K., Featherstone, G., Golden, S., Nelson, J. and Smith, Increasing participation: understanding young people who do not participate in education or training at 16 or 17, NFER, 2009.

next