Moduł 2 Zrozumienie, Zaangażowanie i Strategie interwencyjne

Przewidywane rezultaty procesu nauczania :

1. Rozeznanie w różnego rodzaju strategiach interwencyjnych

2. Zrozumienie ogólnych praw i mechanizmów rządzących pracą grupową

3. Znajomość sposobów rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy

4. Umiejętność rozpoznania szans i zasobów dostępnych osobom Niezatrudnionym, Nie uczącym i Nie dokształcającym się w ich środowisku lokalnym

5. Znajomość głównych zasad współpracy w grupie pracowniczej

 

workbookKliknij na ikonę, aby pobrać materiały ćwiczeniowe, których będziesz potrzebował w tym module.

 

1428653_34995249next