48px-Crystal_Clear_app_listsKliknij na ikonę, aby pobrać materiały.

 

Kwestie do rozważenia:

 

Czy żyjesz obecnie w zgodzie z wyznawanym przez siebie systemem wartości? Jeżeli nie, dlaczego tak jest?

 

Czy wierzysz w to, że jesteś w stanie znaleźć pracę zgodną z wyznawanymi przez Ciebie zasadami

moralnymi i systemem wartości?

 

Czy dostrzegasz podobieństwa lub rozbieżności pomiędzy Twoim systemem wartości związanym z pracą, a tym dotyczącym życia osobistego? Jeżeli tak, jakiego to rodzaju różnice/podobieństwa?

 

W jaki sposób wpływa to na Twoje decyzje dotyczące kariery zawodowej?

 

W jaki sposób wartości cenione przez Ciebie najbardziej wpływają na twój wybór kariery zawodowej?

 

Do jakiego stopnia jesteś skłonny do poświęcenia własnych wartości osobistych i zawodowych?

 

Czy dostrzegasz jakieś obszary swojego życia, które chciałbyś zmienić, ale obecne okoliczności Ci to uniemożliwiają? Jeżeli tak – jaki jest Twój plan na to, aby żyć w zgodzie z wyznawanym przez siebie systemem wartości? Kto może Ci w tym pomóc?

next