Dismissal

Negatywne emocje stanowią sygnał, że coś w naszym życiu jest nie tak. Dzięki emocjom wiemy, jaka jest nasza reakcja na zdarzenia świata zewnętrznego, w których uczestniczymy. Bardzo często silne emocje pojawiają się w sytuacjach konfliktowych, stanowiąc zarówno skutek jak i przyczynę różnego rodzaju nieporozumień pomiędzy ludźmi. W sytuacji konfliktowej odczuwać możemy cały wachlarz silnych, często bardzo negatywnych emocji – warto więc nauczyć się z nimi radzić, ponieważ wpływa to na jakość naszych relacji z innymi. W żadnym wypadku nie należy dusić ich w sobie, lub zaprzeczać ich istnieniu, bowiem prędzej czy później dadzą o sobie znać, a ,,nieprzepracowane”/nieuświadomione emocje mogą nam wyrządzić dużą krzywdę. Poniżej przedstawiamy skuteczne metody radzenia sobie z własnymi emocjami, część z nich została zapożyczona z prac Fisher’a, Ury’iego i Pattona (1991), a część opiera się na naszych własnych doświadczeniach.

 

Po pierwsze: Postaraj się uświadomić i zrozumieć swoje emocje

Weź pod uwagę fakt, że nie tylko ty odczuwasz silne emocje w czasie konfliktu – twój adwersarz także je odczuwa, bierz więc to pod uwagę. Postaraj się sprecyzować co czujesz – jesteś zmartwiony czy zdenerwowany? Może po prostu odczuwasz strach? A twój oponent? Jak myślisz, jest zły, czy może zwyczajnie podekscytowany dyskusją? Staraj się rozpoznawać cudze stany emocjonalne innych i podchodzić do nich z dużą rezerwą, nie uznając swoich spostrzeżeń za absolutnie prawdziwe. Czasami zdaje się nam, że ktoś się na nas gniewa, a okazuje się, że po prostu był zmęczony.

Po drugie: Spróbuj określić źródło odczuwanych stanów emocjonalnych

Czy twoje emocje (lub emocje twojego przeciwnika) pojawiły się w odpowiedzi na aktualnie zaistniałe zdarzenie?A może reakcja przeciwnika spowodowana jest twoją reakcją na dane zdarzenie? Może wasze uczucia spowodowane są różnego rodzaju przeszłymi zdarzeniami?

Po trzecie: O uczuciach trzeba rozmawiać

Informuj partnera dyskusji zarówno o swoich odczuciach, jak i wykazuj też zainteresowanie tym, co czuje twój oponent. W żadnym wypadku nie próbuj tłumić swoich emocji, czy zaprzeczać ich istnieniu – uświadom je sobie i sprostaj im, zamiast od nich uciekać.

Po czwarte: Postaraj się mówić o swoich uczuciach

Informuj oponenta o swoich uczuciach, nie atakując go jednocześnie. Nie obwiniaj drugiej strony za odczuwane emocje, lecz staraj się komunikować je w prosty, informatywny sposób przy pomocy krótkich komunikatów nie nacechowanych emocjonalnie, ponieważ to tylko pogarsza sprawę. Możesz zastosować sformułowania w stylu: Czuję złość, ponieważ…., – zamiast – Zdenerwowałeś mnie tym, że… . Ważne jest stosowane pierwszego z zaprezentowanych sposobów, ponieważ nie prowadzi to do zbędnych oskarżeń nie rozwiązujących konfliktu, a tylko zaogniających go.

Po piąte: Bierz pod uwagę uczucia przeciwnika na równi ze swoimi

Nie neguj faktu istnienia czyichś emocji tylko dlatego, że ty odczuwasz daną sytuację całkiem inaczej. Uznaj odczucia twojego oponenta za równie ważne co twoje stany emocjonalne, jak i jego prawo do posiadania odczuć związanych z danym zdarzeniem. Pamiętaj, że wyrażanie emocji, szczególnie tych negatywnych – w znacznym stopniu prowadzi do rozwiązania konfliktu i oczyszczenia atmosfery. Co więcej, ignorowanie emocji oponenta przyczyni się tylko do ich wzmożenia. W sytuacji, gdy uznasz jego prawo do odczuwania negatywnych emocji – pozwoli to na ich osłabienie, a w rezultacie pozwoli na rozwiązanie sporu.

Po szóste: Nie reaguj przesadnie emocjonalnie w odpowiedzi na intensywne reakcje emocjonalne oponenta

Zamiast tego spróbuj aktywnie słuchać tego, co rozemocjonowany przeciwnik ma tobie do przekazania (w ten sposób pokazując mu, że nie ignorujesz jego uczuć, a co za tym idzie – jego samego). Nie powinieneś reagować emocjonalnie na czyjeś reakcje, prowadzi to bowiem tylko do eskalacji konfliktu zamiast do jego wyciszenia. W przypadku, gdy zachowanie ,,zimnej krwi” sprawia ci w takiej sytuacji trudność – możesz zastosować technikę ,, wyjścia na świeże powietrze”-   spróbować ostudzić emocje – zarówno w sensie przenośnym jak i dosłownym, bowiem oderwanie się od sytuacji konfliktowej poprzez fizyczne opuszczenie pokoju pozwala ,, ochłonąć” emocjonalnie, wyciszyć emocje i spojrzeć na zagadnienie trochę rozsądniej. W ten sposób możesz też wystosować przemyślaną ripostę, zamiast reagować automatycznie, impulsywnie i bez przemyślenia.

next