Moduł 3 Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania młodych ludzi, oraz praktyczne wskazówki do wspierania ich rozwoju

Przewidywane rezultaty procesu nauczania :

1. Znajomość podstawowych zasad i wartości istotnych w pracy z młodymi ludźmi

2. Zrozumienie zagadnień istotnych w pracy z młodymi osobami niezaangażowanymi zawodowo, znajomość akceptowalnych sposobów wyrażania potrzeb przez młodych ludzi

3. Umiejętność nawiązania i podtrzymania kontaktu z młodymi ludźmi, zdolność do zbudowania z nimi relacji o odpowiednim charakterze

4. Umiejętność przekazywania młodym ludziom informacji w ten sposób, aby byli nią zainteresowani

5. Orientację w szerokim spektrum doświadczeń, jakie dotyczą poszczególnych młodych ludzi nieaktywnych zawodowo, świadomość, że każdy młody człowiek z danej grupy cechuje się odmiennymi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem w danej społeczności

 

workbookKliknij na ikonę, aby pobrać materiały ćwiczeniowe, których będziesz potrzebował w tym module.

 

partners-300x231next