protest march

Poniższa lista została utworzona w oparciu o książkę C. Robertsa – „Fifth Discipline”

Dane ćwiczenie pomoże Ci zdać sobie sprawę z tego, co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu i w związku z tym, jakimi wartościami się w nim kierujesz.

 

Ćwiczenie 1: – W życiu najbardziej liczy się dla mnie…

Z listy pod spodem, wybierz dziesięć wartości dotyczących życia zawodowego i osobistego, z którymi najsilniej się identyfikujesz. Jeżeli stwierdzisz, że lista ta jest niepełna, możesz dopisać swoje własne przykłady.

 

Osiągnięcia życiowe Przyjaźnie Wysiłek fizyczny
Kariera zawodowa Doskonalenie siebie Przyjemność
Przygoda Założenie rodziny Piastowanie wysokiej pozycji/autorytet
Potrzeba bliskości z innymi Pomaganie innym Prywatność
Sztuka Przyczynienie się do zmiany społecznej Służba publiczna
Pokonywanie wyzwań życiowych Szczerość Czystość
Zmiana i różnorodność (ciekawe życie) Niezależność Wysoki poziom jakości moich działań
Bliskie relacje z innymi Inspirowanie innych do działania Nawiązanie znaczących relacji z innymi
Społeczność w której żyje Ład, harmonia wewnętrzna Uznanie
Posiadane kwalifikacje Spójność wewnętrzna Religia
Rywalizacja Inteligencja Reputacja
Współpraca Zaangażowanie Odpowiedzialność i rzetelność
Tożsamość narodowa Stabilność zawodowa Bezpieczeństwo
Kreatywność Wiedza Szacunek do samego siebie
Zdecydowanie Możliwość przewodzenia innym Spokój
Demokracja Miejsce, w którym żyję Obycie w świecie
Świadomość ekologiczna Lojalność Stabilizacja
Stabilność finansowa Ustabilizowana pozycja na rynku pracy Wysoka pozycja społeczna
Skuteczność w działaniu Pożyteczna praca Nadzorowanie innych
Wydajność Korzyści Duża ilość wolnego czasu
Etyka zawodowa Pieniądze Prawda
Doskonałość Kontakt z naturą Bogactwo
Ekscytujące życie Przebywanie wśród ludzi otwartych i szczerych Mądrość życiowa
Sława Porządek (poczucie spokoju, bezpieczeństwa) Praca pod silną presją czasu
Intensywny styl życia Rozwój osobisty Praca z innymi
Osiągnięcia finansowe Wolność Niezależność na stanowisku pracy

 

Ćwiczenie 2: Wybór wartości najistotniejszych dla Ciebie

Wyobraź sobie, że listę wybranych przez ciebie 10 wartości musisz ograniczyć do pięciu i zmniejszyć tę liczbę o połowę – które z nich byś wybrał ? Wykreśl te, które są dla Ciebie mniej istotne niż pięć pozostałych.

Po kolei eliminuj po jednej pozycji, aż zostaniesz z tylko jedną wartością z 10 wybranych przez ciebie cech. Która z tych cech okazała się dla ciebie najważniejsza?

next