Moduł 4 Zasady pracy z młodymi ludźmi, Wiedza i Umiejętności przydatne w procesie wspierania ich rozwoju

Przewidywane rezultaty procesu nauczania :

1. Wiedzę o tym, jak należy stosować w praktyce zasady refleksyjnego działania

2. Znajomość i umiejętnoć stosowania skutecznych modeli komunikacji z młodzieżą

3. Znajomość i dogłębne zrozumienie czynników determinujących kierunek rozwoju dorastających ludzi.

4. Znajomość i umiejętność wdrażania strategii usprawniających zarządzanie procesem angażowania młodych ludzi na rynku pracy

 

workbookKliknij na ikonę, aby pobrać materiały ćwiczeniowe, których będziesz potrzebował w tym module.

 

1072657_92388444next