relationships

Rozwój emocjonalny

Nastolatkowie borykają się z wieloma trudnościami w momencie wkraczania w dorosłość. Jednym z takich problemów niewątpliwie jest rozwijanie własnej, odrębnej tożsamości osobowej – tego co ich konstytuuje i czyni wyjątkowymi. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego (2002), Na tożsamość jednostki składają się dwa główne komponenty:

 

Koncepcja siebie: Zestaw przekonań dotyczących samego siebie, włącznie z pełnionymi rolami, zainteresowaniami, preferowanymi wartościami, przekonaniami religijnymi i poglądami politycznymi

Poczucie własnej wartości: Dotyczy tego, jak jednostka postrzega samą siebie, jak odnosi się do posiadanej wizji samego siebie

Młodzi ludzie rozwijają w sobie poczucie tożsamości osobowej głównie na drodze eksperymentowania z własnym wyglądem, zachowaniem, nawykami, przyzwyczajeniami językowymi, czy sposobem komunikacji werbalnej z otoczeniem. Dla osób w tym wieku priorytetem są przede wszystkim kontakty towarzyskie. W celu nawiązania i utrzymania tego rodzaju kontaktów na satysfakcjonującym poziomie, muszą oni rozwinąć w sobie szereg następujących umiejętności:

– Uświadamianie sobie własnych emocji i umiejętność radzenia sobie z nimi

– Rozwijanie empatii

– Nauka umiejętności rozwiązywania konfliktów

– Nauka współpracy w grupie

 

Rozwój społeczny

Rozwój społeczny młodego człowieka kształtowany jest przede wszystkim przez czynniki związane z najbliższym otoczeniem społecznym, w jakim on funkcjonuje. Wśród danych czynników wymienić możemy:

– Status socjo-ekonomiczny

– Dostępną sieć wsparcia

– System szkolny

– Zgromadzenia religijne

– Media

– Członkowie bliższego i dalszego kręgu społecznego, w jakim funkcjonuje jednostka

next