Narzędzia i zasoby internetowe które pomogą usprawnić twoją pracę z młodymi ludźmi nieaktywnymi zawodowo

active1

Ćwiczenia zapoznawcze (icebreakers)

 

Zadania aktywizujące grupę, na „przełamanie lodów” zastosowane we wprowadzającej fazie zajęć są niezwykle przydatnymi narzędziami usprawniającym pracę w nowym zespole. Przede wszystkim umożliwiają one uczestnikom nawiązanie kontaktu z nowopoznanymi członkami grupy, budując pozytywną atmosferę już na starcie. Tego rodzaju metody stanowią całkiem skuteczny przepis na rozpoczęcie różnego rodzaju zajęć, sesji treningowych, kursów dokształcających, czy pracy nowego zespołu nad określonym projektem. Takie ćwiczenia pomagają członkom nowopowstałej grupy poznać się nawzajem, pobudzając motywację do pracy nad czekających ich projektem.

To niezawodny sposób na rozpoczęcie zajęć i ożywienie atmosfery przed ich główną, właściwą częścią.

Jeżeli dobrze zaplanujemy wstęp oparty na tego rodzaju technikach i sprawnie przeprowadzimy daną część zajęć – wówczas taka metoda stanowić będzie wspaniały początek kursu. Zapewnienie uczestnikom możliwości poznania siebie nawzajem, zapoznania się z celem zajęć i prowadzącym zajęcia – skutkuje większym zaangażowaniem ze strony uczestników, co z pewnością przełoży się na jakość ich pracy podczas realizacji danego projektu.

Jednakże podczas użycia tego rodzaju technik należy być niezwykle ostrożnym – jeżeli bowiem podczas stosowania danej metody w praktyce coś pójdzie nie tak (w wyniku tego, że nie zaplanowaliśmy dokładnie wszystkich czynników mogących wpłynąć negatywnie na przebieg takiego ćwiczenia, nie przygotowaliśmy się solidnie do przeprowadzenia danej aktywności, nie zaplanowaliśmy jej pod względem organizacyjnym) – wystawimy się na pośmiewisko. Tak, jak właściwie przeprowadzone ćwiczenie zapoznawcze korzystnie wpływa na jakość dalszej pracy w grupie, tak źle przeprowadzone ćwiczenie może doprowadzić do organizacyjnej katastrofy, przyczyniając się do tego, że zarówno nasz czas, jak i czas uczestników zostanie zmarnowany.

Naszą rolą, jako osoby kierującej tego rodzaju ćwiczeniem jest przede wszystkim dbałość o to, aby nie było ono zbyt zawiłe: podczas jego planowania należy pamiętać o tym, w jakim celu je przeprowadzamy, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na to, aby dostosować je do sytuacji/zapotrzebowania uczestników. W tym aspekcie ważne jest, aby ćwiczenie to nie było krępujące dla żadnego z uczestników.

Materiał, który teraz czytasz, z pewnością pomoże ci w zaplanowaniu i doborze ćwiczeń zapoznawczych, jakie możesz zastosować w pracy z grupą. Przedstawia on bowiem szereg tego typu technik mających zastosowanie podczas pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Jako prowadzący zajęcia – musisz przede wszystkim postarać się, aby twoje ćwiczenie zapadło uczestnikom w pamięć – i to najlepiej dlatego, że zrobiło ono na nich wrażenie, a nie wprawiło w zakłopotanie, czy konsternację.

 

Kiedy najlepiej jest stosować dane techniki ?

Jak sama nazwa wskazuje, głównym celem przeprowadzania tego rodzaju ćwiczeń jest „przełamanie lodów” pomiędzy uczestnikami spotkania, kursu, czy grupy realizującej konkretny projekt. Dana technika znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w sytuacji, gdy członkowie grupy/kursu dotychczas ze sobą nie współpracowali, dopiero, co się poznali, lub zebrali się na danym spotkaniu wyłącznie w celu realizacji jednorazowego, z góry wyznaczonego zadania.

Ćwiczenia te mogą się okazać przydatne w sytuacji, gdy :

– Uczestnicy pochodzą z różnych środowisk, cechują ich różne doświadczenia, wykazują się różnym poziomem wiedzy

– Istnieje konieczność szybkiego nawiązania więzi pomiędzy uczestnikami, którzy wspólnie pracować będą nad realizacją określonego projektu

– Dana grupa dopiero co się zawiązała

– Zdajesz sobie sprawę z tego, że zagadnienia poruszane na zajęciach nie są znane wszystkim uczestnikom

– Chcesz poznać uczestników swoich zajęć i pozwolić by oni też ciebie poznali w celu usprawnienia przebiegu procesu prowadzenia zajęć i uzyskania lepszych rezultatów.

 

Przydatne strony zawierające przykłady zabaw i gier integracyjnych/ zapoznawczych:

1.

https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/nowoczesny-pr-wykorzystanie-nowych-technologii-w-promocji-firmy-materialy-dydaktyczne-do-bloku-a/attachment/1348

(Ćwiczenia zapoznawcze zaczynają się od 5 strony poradnika)

2.

http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/9f33360045201166b3a1bfc541bfafd3/broszura_edukacyjna_karta_z_propozycjami_cwiczen.pdf?MOD=AJPERES

3.

http://www.profinfo.pl/img/401/pdf40160304_3.pdf (Ćwiczenie znajduje się na str. 31)

4.

http://www.projektefektywny.pl/outdoor-team-building/team-building/

5.

http://www.projektefektywny.pl/blog/gry-grupowe/

6.

http://www.kirschstein.org/download/art-jak-dobrze-rozpoczac-szkolenie.pdf


1171500_95828305

Dokładnie zaplanuj swój kurs

Przekazywanie wiedzy innym jest procesem niezwykle złożonym, w związku z czym dużo czasu poświęcić należy na jego zaplanowanie. Zbyt często zdarza się bowiem, że nawet specjaliści w dziedzinie prowadzenia różnego rodzaju kursów dokształcających nie przykładają zbytniej wagi do starannego ich zaplanowania. Właściwe planowanie stanowi czynnik kluczowy dla osiągnięcia z góry założonych celów oraz precyzyjnego sformułowania wydawanych poleceń. Brak planowania prowadzi do tego, że zajęcia prowadzone są w sposób niejasny, tak, że instrukcje wydawane uczestnikom kursu są zbyt ogólne lub mylące i w związku z tym nie prowadzą do właściwego wykonania zadania. Należy więc pamiętać o tym, że sam etap prowadzenia zajęć stanowi jedynie wycinek całego, złożonego procesu planowania, organizowania i przygotowywania się do prowadzonego spotkania. Nasze zajęcia muszą być również ciekawe. Kluczowym czynnikiem w przyswajaniu nowej wiedzy jest bowiem motywacja do działania odczuwana przez osobę uczącą się. Tego rodzaju zależność została potwierdzona naukowo w badaniach przeprowadzanych przez Knowles’a (1998). Według niego, poziom przyswajania wiedzy jest u swego szczytu wtedy, gdy jednostka wykazuje silną motywację do wykonania zadania.

Skuteczność kursu zależy przede wszystkim od dobrego zaplanowania i organizacji procesu edukacyjnego przez prowadzącego. Planowanie pozwala nam również na przygotowanie kursu specjalnie pod potrzeby danych kursantów, tak by w wyniku danej serii spotkań osiągnęli oni założone przez siebie cele.

Przydatne strony:

Poniżej znajdują się różnego rodzaju zasoby internetowe dotyczące planowania szkoleń i procesów edukacyjnych. Projekty szkoleń pracowników zaprezentowane na niektórych stronach mogą być odpowiednio zmodyfikowane i zastosowane do wszelkiego rodzaju innych kursów/szkoleń.

1.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/planowanie_edukacyjne.html#

2.

http://www.edukacja.edux.pl/p-2422-planowanie-i-projektowanie-pracy-edukacyjnej.php

3.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie_dydaktyczne

4.

http://www.een.org.pl/index.php/dzialalnosc-gospodarcza—spis/page/21/articles/jak-zaplanowac-szkolenia-dla-pracownikow.html

5.

http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/szkolenia_i_rozwoj/57278,Jak-projektowac-szkolenia-by-spelnialy-swoja-role.html

 

laptop

Narzędzia internetowe Web 2.0

Powyższe określenie powstało w 2004 roku, w związku ze zmianą nastawień edukatorów do tradycyjnych metod nauczania i poszerzeniem tych metod o narzędzia dostępne dzięki pojawieniu się w naszym życiu tej skomplikowanej sieci informacyjnej jaką jest internet. W związku z narodzinami tego rodzaju medium komunikacji, dostępny stał się cały szereg środków i aplikacji internetowych usprawniających proces zdobywania wiedzy. Są to narzędzia głęboko angażujące uczącego się, stymulujące poznawczo, umożliwiające interakcję z innymi. Obecnie, korzystanie z portali społecznościowych, blogów i encyklopedii internetowych stało się absolutnie powszechne. Serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, czy Youtube są już powszechnie znane, także i wśród edukatorów, którzy najczęściej sami są użytkownikami powyżej wspomnianych portali, nie zdając sobie czasem sprawy z tego, jak duży potężny potencjał edukacyjny zawarty jest w tego rodzaju narzędziach.Tego rodzaju środki doskonale wpasowują się we współczesne rozumienie procesu uczenia się, są medotami zaktualizowanymi, dostosowanymi do specyficznych potrzeb i preferencji osób uczących się. Metody te zostały zaadaptowane do procesu nauczania – uczenia się, przede wszystkim przez wzgląd na ich poszczególne cechy, a mianowicie:

Oferują one szereg nowych możliwości: zapewniają osobom uczącym się dostęp do nowych sposobów zarządzania własnym procesem uczenia się, dzięki temu mogą one znacznie sprawniej same go kontrolować i nim zarządzać, posiadając jednocześnie dostęp do specyficznych informacji, przydatnych w wykonaniu konkretnego zadania, internet zapewnia bowiem dostęp do szerokiej puli specjalistycznych informacji z wielu różnych źródeł.

Motywują: Zachęcają uczących się do bardziej kreatywnego podejścia do własnego procesu zdobywania wiedzy, poszukiwania nowych sposobów, metod i dróg uczenia się, jak i prezentacji rezultatów własnej pracy.

Umożliwiają wypracowanie takich form uczenia się, które wymagają współpracy pomiędzy uczącymi się: Ucząc współpracy i kooperacji, pozwalając na dyskusje dotyczące danego zagadnienia, swobodną wymianę informacji i doświadczeń, tworzenie wspólnych projektów.

Dają uczącym się możliwość zaprezentowania własnych umiejętności: Pozwalają na udostępnienie swoich osiągnieć szerszemu gronu odbiorców, często przy użyciu niekonwencjonalnych środków transmisji informacji, takich jak chociażby filmik edukacyjny.

Technologie takie jak internet znajdują obecnie szerokie zastosowanie w procesach edukacyjnych na każdym szczeblu kształcenia, nie tylko w przypadku oficjalnych form kształcenia, lecz również i tych bardziej alternatywnych, jak edukacja domowa. Dane narzędzia oferują uczącym się elastyczność w kwestii doboru sposobu i miejsca nauki. Z tych względów dla wszelkiego rodzaju systemów edukacji niezwykle ważne okazuje się być pełne wykorzystanie potencjału zawartego w tego typu technologii i jak najczęstsze z nich korzystanie, zarówno przez osoby przeprowadzające proces edukacyjny, jak i osoby które takowemu procesowi się poddają.

 

Pod spodem prezentujemy listę bardzo ciekawych narzędzi internetowych wspomagających proces uczenia się:  

 

SKYPE – Narzędzie ułatwiające komunikację między uczniami lub między uczniem a nauczycielem; pozwalające na przeniesienie procesu edukacyjnego online.

http://www.skype.com/pl/download-skype/skype-for-computer/

AKADEMIA UMYSŁU – Portal zawierający szereg różnego rodzaju gier interaktywnych, rozwijających przede wszystkim umiejętność logicznego myślenia.

http://www.akademia-umyslu.pl/

VINOWISKO – Polska wersja portalu Vine, na którym uczniowie mogą dzielić się ze sobą krótkimi filmikami pozwalającymi na przekazywanie informacji w niekonwencjonalny sposób.

http://vinowisko.pl/

PREZI – Ciekawy program do zainstalowania – umożliwiający tworzenie nieszablonowych prezentacji zdecydowanie przykuwających uwagę.

http://prezi-desktop.softonic.pl/

FACEBOOK – Pozwala na zorganizowanie kontaktu pomiędzy edukatorem a uczniami. Stwarza również możliwość nawiązania kontaktów zawodowych z różnymi firmami.

https://pl-pl.facebook.com/

TWITTER – To szybki i prosty sposób na nawiązanie kontaktu nie tylko ze znajomymi, lecz również różnego rodzaju instytucjami czy przedsiębiorstwami.

https://twitter.com/?lang=pl

YOUTUBE – Można tu znaleźć mnóstwo filmików edukacyjnych, które zdecydowanie uatrakcyjnią proces uczenia się.

https://www.tumblr.com/policy/pl/community

TUMBLR – To nie tylko portal społecznościowy umożliwiający poszerzanie kontaktów – to również wspaniałe narzędzie pozwalające na dzielenie się wiedzą.

https://www.tumblr.com/policy/pl/community

GOOGLE BOOKS – Strona umożliwiająca przeglądanie i kupno książek na praktycznie każdy interesujący nas temat.

https://books.google.pl/

FREEBODY – Internetowy trener, który dostosuje odpowiedni plan ćwiczeń – już teraz możesz korzystać z usług profesjonalnego trenera, nie wychodząc z domu.

http://www.freebody-online.pl/

KURS SZYBKIEGO PISANIA – Strona internetowa umożliwiająca naukę szybkiego pisania na klawiaturze.

http://www.pisaniebezwzrokowe.pl/szybkie_pisanie.html

BRAINMAX – Portal zawierający szeroki wybór gier edukacyjnych wspomagających rozumowanie i koncentrację uwagi.

http://brainmax.pl/gry/koncentracja/

ULTRATEXT – Portal urozmaicający naukę angielskich słówek.

http://www.ultratext.pl/starter_tpa.php

next