W ramach projektu Engage został opracowany zestaw materiałów dydaktycznych, składający się z 5-ciu modułów szkoleniowych dla trenerów oraz 2 modułów na potrzeby realizacji szkoleń młodzieży należącej do grupy NEET. Poniżej znajdują się linki do pobrania do opracowanych treści kursu.

 

Pragnąc ułatwić nawigację pomiędzy poszczególnymi elementami opracowanego kursu uruchomiono dodatkowy pasek nawigacji z prawej strony wyświetlanej witryny, w zakładce narzędzia szkoleniowe. Każdy z załączonych linków stanowi odwołanie do treści prezentowanych materiałów szkoleniowych.

 

Moduły szkoleniowe dla trenerów

 1056131_546700301Moduł 1

Wspieranie ludzi młodych Niezatrudnionych, Nie uczących i Nie dokształcających się

1428653_34995249Moduł 2

Zrozumienie, Zaangażowanie i Strategie interwencyjne

partners-300x231Moduł 3

Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania młodych ludzi, oraz praktyczne wskazówki do wspierania ich rozwoju

1072657_92388444Moduł 4

Zasady pracy z młodymi ludźmi, Wiedza i Umiejętności przydatne w procesie wspierania ich rozwoju

1171500_95828305Moduł 5

Moduły szkoleniowe dla NEET

 1428657_76039689-300x300Moduł 6

Samorozwój Arkusz ćwiczeń dla uczestników

mailboxModuł 7

Ubieganie się o pracę – Arkusz ćwiczeń przeznaczony dla uczestników