Groupwork

W celu zmiany postaw życiowych młodych ludzi i ich nastawień w stosunku do otaczającej rzeczywistości, na wstępie należałoby przede wszystkim zmienić sposób, w jaki postrzegają oni samych siebie i świat wokół nich. Jakkolwiek w procesie tym biorą udział różnego rodzaju specjaliści – rola pracownika społecznego jest nie do przecenienia. Jednym z najważniejszych aspektów pracy z osobami nie przejawiającymi jakiejkolwiek aktywności zawodowej jest przede wszystkim – wypracowanie planu działania organizującego wszelkie czynności podjęte w związku z wspieraniem/ wspomaganiem rozwoju zawodowego młodych ludzi. Tego rodzaju struktura organizacyjna, wiedza na temat tego, jak zarządzać procesem edukacji młodych ludzi w sposób metodyczny i uporządkowany, ze znajomością odpowiednich technik pracy, jest niezmiernie istotna. Znajomość odpowiednich metod pracy z młodymi ludźmi i stosowanie ich w praktyce

pozwala na wsparcie rozwoju młodego człowieka, niezależnie od tego jak skomplikowana może się wydawać jego sytuacja osobista (członkostwo w gangu, uzależnienie od narkotyków, problemy z własną seksualnością).

 

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych narzędzi metodologicznych stosowanych w pracy z młodzieżą, przedstawiamy kilka wstępnych porad znacznie usprawniających proces wspierania rozwoju zawodowego młodych ludzi. Dany cel możemy osiągnąć, realizując trzy proste kroki, na które składa się: Tworzenie odpowiednio stymulującego środowiska, ukształtowanie u młodych ludzi pozytywnego nastawienia w związku z podejmowaniem obowiązków zawodowych, oraz nawiązanie trwałych i znaczących relacji z młodymi ludźmi w celu usprawnienia procesu ich adaptacji na rynku pracy.

 

 

Po pierwsze: Zaangażowanie, zaangażowanie i jeszcze raz zaangażowanie

groupwork

Skutecznym gwarantem sukcesu wszelkich podejmowanych przez nas działań jest zaangażowanie i motywacja do osiągnięcia wybranego celu. W myśl tej zasady należy działać już od początku, a z pewnością zaowocuje to pozytywnymi rezultatami w przyszłości. Pierwsza faza procesu edukacyjnego skoncentrowanego na angażowaniu młodych osób w zmianę swojej sytuacji zawodowej jest niezmiernie istotna przez wzgląd na konieczność zainteresowania młodych ludzi poprawą własnej sytuacji zawodowej. Nie skupiaj się jednak wyłącznie na organizacji samego procesu – aby oczekiwać zaangażowania od uczestników – sam zainwestuj w działanie swoją energię i posiadane umiejętności.

W związku z tym, że dzisiejsi młodzi ludzie wykazują coraz częściej przejawy postaw konsumpcyjnych, kierując się w swoich wyborach głównie tym, co jest dla nich dla nich atrakcyjne, należy dbać o to, aby przedstawiać adresowane do nich informacje w formie łatwej, lekkiej i przyjemnej, tak, aby nie zniechęcili się już na samym początku. Ludzie w tym wieku kierują się w swoich wyborach tym, co jest dla nich atrakcyjne, w związku z czym Ty także musisz odpowiednio zareklamować swój produkt aby dotrzeć do młodych ludzi i ich zaciekawić. Musimy zwrócić uwagę na to, że nasz kurs nie jest przeprowadzany w próżni i adresowany jest do żywych osób, o konkretnych potrzebach i zainteresowaniach. Organizując jakąkolwiek kampanię wpierającą adresowaną do młodych ludzi, należy zadać sobie następujące pytania:

  1. Co chcemy im przekazać? (treść)
  2. Komu chcemy to przekazać? (grupa docelowa)
  3. Jak zamierzamy/ mamy zamiar to przekazać? (forma)

Należy więc nie tylko zastanowić się nad tym, co chcemy przekazać – musimy również wziąć pod uwagę sposób przekazu informacji, jak i specyficzną grupę odbiorców naszych działań. Jak to osiągnąć? Przede wszystkim należy zainteresować młodych ludzi – prezentując naszą ofertę w sposób jak najbardziej dla nich interesujący, stosując różne formy rozpowszechniania informacji: ogłaszając się w lokalnej stacji radiowej, czy rozdając ulotki. Najważniejsze jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z młodymi ludźmi, można to osiągnąć poprzez wejście w ich środowisko, zwracając uwagę na ich potrzeby.

 

Po drugie: Zadbaj o odpowiednie nastawienie!

 

nlpKiedy już udało ci się przyciągnąć uwagę tych jakże zmiennych młodych ludzi – pora na obudzenie w nich właściwego nastawienia do działania, i zbudzenie uśpionego potencjału, który tylko czeka, żeby go odkryć. Musimy ich zapewnić o celowości ich działań, przekonać, że tego rodzaju kursy, to nie żadna strata czasu – lecz inwestycja w przyszłość.

Traktuj każdego uczestnika jak kogoś wyjątkowego – bo przecież nim jest! Podchodź do każdego indywidualnie i nie bagatelizuj jego problemów – w ten sposób zbyt wiele nie osiągniesz, a z pewnością nie zdobędziesz zaufania młodych ludzi. Jeżeli chcesz komuś pomóc – zaufanie zainteresowanie i zrozumienie musi być podstawą waszych relacji.

 

Oto, co możesz zrobić, jeśli chcesz wytworzyć u młodych ludzi pozytywne nastawienie:

– Upewnij się, że twój kurs jest dobrze rozreklamowany.

– Zadbaj o obecność młodych ludzi, szczególnie podczas pierwszego, inauguracyjnego spotkania – ośmieli to uczestników i pomoże im im przełamać lody.

– Zdejmij z uczestników obowiązek wpisywania się na listę obecności: nikt nie lubi być do tego przymuszany – zrób to więc za nich!

– Nie uprawiaj zbędnej papierologii – wszelkie formalności staraj się ograniczyć do niezbędnego minimum.

– Uprzyjemnij czas tym, którzy przybedą zbyt wcześnie – zorganizuj przekąski, coś do picia, jakąś formę rozrywki która umili im czas.

 

 

Po trzecie: Nawiąż znaczące relacje!

partners-300x231

Ten krok jest niezwykle istotny z psychologicznego punktu widzenia – szczególnie dla zbudowania niezbędnej nici zaufania pomiędzy pracownikiem socjalnym a podopiecznym. Nikt z nas nie wyobraża sobie chyba powierzania swoich trosk, a tym bardziej zdawania sprawozdania ze swojego życia komuś obcemu. Bardzo istotnym komponentem tego rodzaju relacji jest więc obopólny szacunek i zaufanie. Sprzyja to postępowi w pracy nad sobą i własną sytuacją.

Kurs treningowy przedstawiony w dalszej części poradnika stanowi zbiór cennych porad i wskazówek, które pomogą osobom pracującym z młodzieżą nieaktywną zawodowo, wzbogacając ich dotychczasowy repertuar umiejętności. Oferuje on również przykładowe moduły ćwiczeniowe,   których skuteczność została już sprawdzona w Wielkiej Brytanii.

next