Dlaczego projekt Engage jest potrzebny?

Posted by:

O ile niski poziom partycypacji młodych ludzi w rynku pracy nie jest nowym problemem, o tyle jego skala zwiększyła się zaskakująco w trakcie obecnego kryzysu ekonomicznego – szczególnie w odniesieniu do młodych ludzi, którzy nie posiadają zatrudnienia, nie uczestniczą w edukacji i szkoleniach (określanych jako NEET). Jeśli tendencja ta będzie się w przyszłości utrzymywać, może doprowadzić do długotrwałego bezrobocia, wzrostu niezadowolenia pracowników, a w ostatecznym rozrachunku – do powstania poważnych konsekwencji dla ekonomicznego i społecznego dobrobytu omawianego pokolenia w ramach całej Europy. Odpowiedzią na zaistniałe wyzwanie jest zwiększenie aktywności młodych ludzi na rynku pracy poprzez wyposażenie instytucji wsparcia zawodowego w efektywne metody zaangażowania.

0

About the Author: