Na czym polega ten projekt?

Posted by:

Projekt EnGage ma na celu zwiększenie udziału młodych ludzi pozostających obecnie bez pracy, nie uczących się i nie uczestniczących w szkoleniach, a w szczególności osób niepełnosprawnych i imigrantów, w kształceniu i szkoleniu zawodowym poprzez wyposażenie instytucji wsparcia zawodowego w skuteczne i efektywne metody zaangażowania. W efekcie prac w ramach projektu powstanie wielojęzykowy, wielokulturowy zestaw narzędzi dedykowany dla instytucji wsparcia zawodowego. Jego głównym zadaniem będzie skuteczne wprowadzenie i utrzymanie młodych ludzi na rynku pracy, zapewniając tym samym trwałe tworzenie zrównoważonych ścieżek wejścia na ten rynek. Dodatkowo, projekt kładzie nacisk na zwiększenie świadomości różnorodności populacji NEET wśród państw członkowskich projektu, aby dostosować wypracowane rozwiązania do różnych potrzeb.

0

About the Author: