theeuropa-300x238Den Engage Konsortiet består av 6 partners från fem länder som har erfarenhet av den ökande andelen ungdomsarbetslöshet och som har reflekterat över variationer av NEET profilen.

Springboard Opportunities i UK kommer att leda projektet och se till att målen för projektet uppnås genom effektiv planering, ledning, kommunikation och stöd av partners. De kommer att ansvara för materialanpassningen, som författare av de ursprungliga materialen, inklusive överföring av läromedlet till DVD och resursverktygslåda för yrkesutbildningen. Springboard har en lång erfarenhet av e-learnings utveckling och erfarenhet sedan 1992 av att utveckla utbildningsmaterial för utbildare.

Universitetet i Szczecin (Polen) har valts att leda behovsanalysen eftersom de kan ge en rigorös kvalitativ och kvantitativ metod, som kommer från deras akademiska miljö; och har framgångsrikt genomfört denna roll i tidigare LLP projekt.

Fundacion Laboral Del Metal (Spanien) kommer att leda pilottestet med tanke på deras omfattande arbete med arbetslösa och den alarmerande ökningen av ungdomsarbetslösheten i Spanien (60,2% Q1 2012).

partners-300x231Med tanke på deras omfattande arbete med målgruppen och vuxenutbildning kommer Folkuniversitetet Kursverksamheten Vid Lunds Universitetet (Sverige) att leda exploateringen.

Kvalitetsstyrning och utvärdering kommer att ledas av TIME Associates (UK) som har betydande erfarenhet av EU och internationella program.

Spridning kommer att ledas av Parsec Consortium (Italien), som inte bara har erfarenhet av ungdomar, men har också ett omfattande nätverk av offentliga och privata organisationer på lokal, nationell och europeisk nivå.