1259330_3869-300x225

I synnerhet ungdomar har drabbats hårt av den stigande arbetslösheten och den ekonomiska krisen under 2011 endast 34 % var anställda, den lägsta siffran någonsin som registrerats av Eurostat, och i juli 2012 hade ungdomsarbetslösheten nått 22,6%. En viktig målgrupp som identifierats av Eurofound (2012) är de ungdomar som “inte är i sysselsättning eller utbildning ” (NEET) och siffran på denna “förlorade generationen” växer till rekordnivåer.

Den har gruppen anses att var bortkopplad från arbetsmarknaden; i Europa har man sett betydande ökningar. Från 2008-2011 har NEET nivåerna ökat med 34,4% i Spanien, 18,3% i Storbritannien, 22,1% i Polen och 17 % i Italien. Det är också identifierat att utsatta undergrupper inom NEET kategorin såsom unga människor med invandrarbakgrund löper 70 % större risk att hamna i NEET gruppen; och ungdomar som lider av funktionshinder har 40 % större risk. Detta kan det leda till långtidsarbetslöshet, det växande fenomenet kan leda till långsiktig utestängning från arbetsmarknaden och i slutändan till allvarliga konsekvenser på lång sikt för Europa.

Eftersom deltagande i vuxenutbildning fortsätter att minska finns det ett akut behov av tillhandahållare av yrkesutbildning och organisationer att nå, motivera och stödja NEET ungdomar, och engagera utsatta grupper att börja utbilda sig.

1428657_76039689-300x300EnGage syftar till att öka deltagandet av NEET ungdomar, särskilt utsatta undergrupper av unga funktionshindrade och invandrare, i yrkesutbildningen genom kompetensutveckling av yrkesutbildningsanordnare i effektiva engagerande metoder. Det kommer att produceras en flerspråkig, mångkulturell verktygslåda, ett hjälpmedel för integration av NEET ungdomar, vilket ger hållbara vägar till arbetsmarknaden.

Ett sekundärt mål är att öka medvetenheten om NEET i partnerländerna

Våra specifika mål är:
– skapa innovativa metoder yrkesutbildningen för att engagera NEET ungdomarna, i synnerhet unga invandrare och ungdomar med funktionshinder och öka deras deltagande på en hållbar väg till anställning;
– Att få förståelse för god praxis i engagerande metoder för utbildningsanordnarna för NEET ungdomar;
– Att öka förståelse för behoven som NEET ungdomar har och få kunskap de olika variationer av NEETs som finns i partnerländer,
– Att bistå med förbättringar i kvalitet och innovativa metoder för yrkesutbildningssystemen
– Att säkerställa hög kvalitet på det nya utbildningsresurserna genom att utföra noggranna tester med yrkesutbildningen och NEET ungdomar, inkluderat -invandrare och ungdomar med funktionshinder;
-Att överföra och anpassa befintligt material för att skapaen flerspråkigoch mångkulturellmultimedia DVDoch resursverktygslådaför yrkesutbildningen.

– Att främja användningen av ENGAGE toolkit med fokus på universitet, yrkesutbildningsinstitutioner och andra utbildningsorgan med potential att integrera och ackreditera verktygslådan.