Crystal_Clear_filesystem_folder_blueVuxenutbildare av Unga NEETs i Europeiska länder
Utbildningsbehov och goda exempel