1056131_546700301 Modul 1

Stöd de ungdomar som inte är i arbete, utbildning eller praktik

1428653_34995249Modul 2

Förstå engagemang & åtgärdsstrategier

partners-300x231Modul 3

Förstå NEET – Principer och praxis

1072657_92388444Modul 4

Förstå principer, kunskap och kompetens

1171500_95828305Modul 5

Användbara verktyg

NEET Modul

 1428657_76039689-300x300Modul 6

Självutveckling

mailboxModul 7

Att söka arbete