Goda exempel

Brandon

g2

Brandon är 17 och är för närvarande arbetslös och känner sig mycket förtvivlad över sina anställningsmöjligheter. Han vill bli mekaniker då han har lärt sig en del om bilar av sin kusin. Han gillade skolan och tyckte det var en rolig tid eftersom han kunde träffa sina kompisar men han missade alla sina prov.

Han sa att han inte brydde sig just då men nu beklagar han sig över att inte ha några meriter, att han inte gör någonting och känner sig uttråkad och ensam. Han sa att han använder ofta internet för att söka jobb och kurser.

 

Exempel på strategier för att hantera denna ungdom

  1. Introducera begreppet “målsättning” för Brandon. Detta ger honom en möjlighet till att planera de åtgärder som han måste vidta för att nå sina anställningsmål. (Mer information om denna process finns i Modul 6 Självutveckling).
  1. Stöd Brandon i att leta efter en lämplig kurs relaterat till bilmekaniker och identifiera inträdeskraven för denna utbildning. Brandon har redan berättat att han använder internet för att leta efter anställning och utbildning, uppmuntra detta men gör inte jobbet åt honom. Det är viktigt att den unge har äganderätten över detta, din roll är att guida och stötta.
  1. Om meriter/kvalifikationer krävs, identifiera dessa och vad som krävs för att uppnå dem. Är det möjligt? När? Var? Kan Brandon söka nu? Kostar det? Finns det alternativa vägar för att få de meriter/kvalifikationer som krävs? Finns det möjlighet att få bidrag för utbildningen?
  1. Sätt upp en plan för Brandon, den kan ha 3-4 delmål. Om det är många steg mellan Brandons nuvarande situation till den önskade, sätt ut många små mål snarare än ett stort mål med flera steg. Detta gör det möjligt för den unge att hantera stegen och gör processen mer fattbar.Under planeringen se till att stegen är Specifika (Specifik), Mätbara (Measurable), Uppnåeliga (Achievable), Realistiska (Realistic) och Tidsenliga (Timely) (SMART). Det finns ingen mening med att sätta orealistiska eller vaga mål som kan påverka ungdomarnas självkänsla eller motivation.
  1. Stäm av Brandons framsteg regelbundet. Steg som kan se små ut på pappret kan vara svåra att greppa och nå i verkligenheten. Det är många faktorer som kan påverka utvecklingen.
  1. Behöver delmålen omplaneras? Motgångar och förändrade omständigheter kan göra vissa mål ouppnåeliga och kan påverka ungdomars framsteg.
  1. Övertyga och beröm när målen är uppnådda, detta kommer att stärka ungdomens motivation. Uppmuntra de framsteg som gjorts och det faktum att ungdomen har kommit närmare sitt mål.

 

Välj en av följande fallstudier och identifiera de steg du som handledare skulle ta för att hjälpa ungdomen.

Carin

g1

Carin bor i på en liten ort i Skåne. Hon var inskriven på en utbildning men hoppade av på grund av en kombination av transportssvårigheter och frustration då hon flera gånger rest in till högskolan för att finna att föreläsningar hade blivit inställda. Tillsammans med en vän som också hoppade av kursen väntade de tills kvällen för att ta bussen hem igen. Hennes föräldrar och familj blev väldigt besvikna på hela situationen. På grund av detta vägrade hennes yngre syster att studera vidare. Systern började istället arbeta grönsaksförpackningslager på hennes hemort, ett arbete utan krav på utbildning. Hela familjen är väldigt besvikna på skolsystemet.

 

Susanne

g3

Susanne är en 19-årig kvinna som slutade skolan efter högstadiet utan att vara behörig till gymnasiet. Hon hade dåliga betyg och inga genomförda matte- eller engelskaprov. Hon gillade inte skolan och var glad över att sluta; men nu säger hon att hon gärna vill gå tillbaka till skolan … att arbeta har inte varit lika trevligt eller lätt som hon förväntat sig.

Hon har varit anställd på ett lokalt hamburgerföretag men hatade det och kände att hon blev väldigt illa behandlad. Hon började arbeta i restaurangbranschen och fick viss grundläggande utbildning. Susanne tyckte det var mycket bättre men hon blev uppsagd då de behövde skära ner på personal.

Hon gick på gymnasiet i ett och ett halvt år, avslutade sin första kurs med inriktning idrott men hon tyckte andra året blev för svårt och hon hoppade av.

Hon bor med sin pojkvän som också är arbetslös. Hon vill bli vårdare och skulle vara intresserad av att börja gymnasiet igen, om hon kunde hitta rätt program, men hennes första prioritet är att hitta ett jobb.

 

Jenny

g5

Jenny är 19. När hon var 15 slutade hon skolan två månader före alla andra då hon blev gravid. Även om man trodde Jenny skulle nå toppbetyg i slutproven så blev resultaten dåliga och hon fick mycket låga betyg. Hennes situation försvårades eftersom hon blev osams med sin far och styvmor och var tvungen att flytta för att bo med sin mamma.

Inledningsvis behövde hon försörjningsstöd men hon fick senare jobb på ett vårdhem, vilket hon hade funderat länge på och ville göra.

Hennes arbete avbröts även där då hon träffade en våldsam partner vilket tvingade henne att flytta igen. Nyligen bosatte sig Jenny i ett nytt område med en ny partner. Hon började söka jobb men blev gravid för andra gången. Hon vill egentligen börja gymnasiet nu.

Jenny bibehåller ett intresse för arbete inom vården och förstår svårigheterna med det arbetet. Hennes intresse för detta kommer från att hon tagit hand om sin mormor. Hon har ambitionen att bli vårdchef.

 

Lars

g4

Lars är 19, för närvarande hemlös och arbetslös. Lars gillade sin skoltid. Han avslutade Hantverksprogrammet, inriktning snickeri med ett utmärkt resultat. Detta gjorde att han fick en plats på en eftertraktad utbildning inom finsnickeri – hans dröm!

Lars blev efter tre månader “utslängd” från utbildningen. Han ombads att lämna på grund av dålig närvaro. Han blev förstörd eftersom hans dåliga närvaro berodde på att han var hemlös. Trots att han fått flera varningar, kände han inte att någon förstod hans situation.

Efter att ha lämnat skolan började Lars arbeta heltid för sin farfar, som murare. Detta varade bara i två veckor innan hans farfar avskedade honom. Det största problemet här för Lee var de krav som ställdes på honom som heltidsarbetare, speciellt att han var tvungen att gå upp 06.30 varje dag.

Han försöker att få ett boende någonstans och detta är hans prioritering just nu. Han känner sig frustrerad eftersom han vet vad han vill göra men känner att det inte finns något stöd för honom. Han har tillgång till internet men har ännu inte tänkt på att använda det för att försöka hitta ett jobb.next