Följande tabell är ett försök till att föra samman tre viktiga saker – några formella ideologier, olika åtgärdsmetoder i ungdomsarbete som kan vara förenliga med varandra och de antagandena/värderingar/övertygelser bakom varje metod. Observera att denna tabell syftar till att indikera trender i ideologiskt tänkande snarare än att föreskriva vem som ska tro vad! (Bortsett från allt annat, så finns det många skolbildningar där ideologierna varierar … vissa skulle även ha en motsatt syn på detta.)

Åtgärdsmodeller

Tabell 1: Relationer mellan formella ideologier och ungdomsarbete

I ungdomsarbetssektorn stöter man ofta på personer som använder sig av hela eller delar av dessa ideologier, och många andra också för den delen.

Det finns program som använder sig av alla fyra modellerna. Många ungdomsorganisationer erbjuder en rad olika tjänster som fokuserar på behandling/förändring och opinionsbildning/självbestämmande.

.next