48px-Crystal_Clear_app_lists Klicka på ikonen för att ladda ner Övning värderingar.

 

Frågor att reflektera över:

 

Stämmer ditt liv överens med dina personliga värderingar just nu? Om inte, varför?

 

Tror du att du kommer kunna hitta ett jobb där dina arbets- och personliga värderingar är representerade?

 

Ser du likheter eller skillnader mellan dina arbets- och personliga värderingar? Om ja, vilka? Kommer detta att hindra ditt beslut om yrkesval?

 

Hur tror du att dina viktigaste personliga värderingar kommer att påverka ditt karriärval?

 

I vilken utsträckning skulle du offra dina värderingar i ditt personliga liv och i arbetslivet?

 

Finns det vissa delar av ditt liv som du vill ändra, men inte kan just nu? Om ja, vad har du för tidsplan på att få din livsstil att överrensstämma mer med dina värderingar? Vem kan hjälpa dig?next