Dismissal

Starka känslor är både en orsak till och ett resultat av konflikter. Människor i konflikter kan ha en mängd starka och ofta negativa känslor – ilska, misstro, besvikelse, frustration, förvirring, oro eller rädsla. Dessa känslor döljer ofta de riktiga problemen. Men känslor är också viktiga och måste hanteras. Tekniker för att hantera dessa känslor finner du nedan. (Många av dessa är hämtade från Fisher, Ury och Patton, 1991, medan andra är våra egna).

1) Känna igen och förstå dina och dina motståndares känslor. Exempelvis, är din motståndare arg, eller bara förväntansfull? Är du lite orolig eller rädd på riktigt?

2) Fastställ källan till dina känslor. Är dina (eller dina motståndares) känslor reaktioner på ett problem som orsakats av din (eller deras) reaktioner på ett annat problem? Är din (eller deras) ilska eller misstro orsakad av något i det förflutna eller på grund av något som hänt nu?

3) Prata om dina och dina motståndares känslor. Tryck inte ner dem, erkänn dem och ta itu med dem direkt.

4) Uttryck dina egna känslor på ett icke-konfronterande sätt. Detta kan göras genom att säga ”Jag känner/kände mig arg för att…” istället för att säga ”Du gjorde mig arg genom att…”. Den första metoden förklarar dina känslor utan att anklaga någon annan, medan den andra fokuserar på att skylla på din motståndare som sannolikt kommer att reagera med ett fientligt och/eller defensivt svar.

5) Erkänn dina motståndares känslor som legitima. Även om du känner annorlunda om en situation så är din motståndares känslor riktiga och genom att förneka dess existens eller visa likgiltighet kommer sannolikt bara att intensifiera dessa känslor. Genom att låta känslorna uttryckas och erkännas kan ni lättare gå vidare för att ta itu med de väsentliga frågorna i tvisten.

6) Reagera inte känslomässigt på känsloutbrott. Du ska erkänna utbrottet genom att aktivt lyssna (vilket visar att du förstår styrkan i talarens känslor), men du bör inte reagera känslomässigt själv eftersom det sannolikt kommer att eskalera känslorna och konflikten. Om du har problem med att hålla dig lugn, lämna tillfälligt rummet. Ury (1991) skriver ”gå ut på balkongen” vilket är en metafor för att kliva ut ur rummet och ta några sekunders psykologisk ”frisk luft”. Genom att lämna rummet får du en chans att lugna ner dig och tänka. Du kan sedan tänka ut ett bra svar istället för att reagera automatiskt, vilket ofta förvärrar situationen.next