MC900439824

Följande värderingar och principer skiljer sig åt och är kärnan i ungdomsarbete:

 • Ungdomar väljer själva att vara med, för de vill koppla av, träffa vänner och ha kul,
 • Arbetet utgår från var ungdomarna står, utifrån deras personliga och sociala rum,
 • Det syftar till att gå längre än dit ungdomarna själva börjar, att vidga deras horisonter, främja deltagande och bjuda in till socialt engagemang, särskilt genom att uppmuntra dem till att vara kritiska och kreativa i deras svar om deras erfarenheter och världen runt omkring dem,
 • Det sker eftersom ungdomar är ungdomar så behandla dem med respekt, värdera varje individ och deras olikheter, främja acceptans och förståelse för andra,
 • Det respekterar och värdesätter individuella skillnader genom att stötta och stärka ungdomars tro på sig själva och deras kapacitet att växa och förändras,
 • Den erkänner, respekterar och är aktivt lyhörd för det stora nätverk av kamrater, samhälle, familjer och kulturer som är viktiga för ungdomar, och genom dessa nätverk kan man hjälpa ungdomarna att stärka sina relationer och kollektiva identiteter genom att främja social integrering,
 • Det samverkar med andra myndigheter som bidrar till ungdomars sociala, pedagogiska och personliga utveckling,
 • Det handlar om hur människor känner, och inte bara vad de vet och kan göra,
 • Det handlar om att underlätta och stärka ungdomars röst så att de kan påverka den miljö de lever i,
 • Det erkänner den unga personer som partner i en lärandeprocess, kompletterar formell utbildning, främjar deras tillgång till utbildning som gör det möjligt för dem att fullgöra sin potential,
 • Det tryggar välfärden för ungdomar och ger dem en trygg miljö att utforska sina värderingar, övertygelser, idéer och frågor i.

Referenskällor

Dessa värderingar och principer har utvecklats med hänvisning till följande dokument:

 • PAULO NOS for Youth Work 2002,
 • Transforming Youth Work – Resourcing Excellent Youth Services 2002,
 • Youth Work Values – The National Youth Agency / DfES 2003,
 • National Youth Work Development Plan 2003-2007 – DES 2003,
 • Statement on the nature and purpose of Youth Work – YouthLink Scotland 2005,
 • Education and Inspection Act 2006,
 • Equipping, The Education Division of the Archbishops’ Council 2006,
 • The Youth Work Curriculum Statement for Wales 2007,
 • Moving Forward : A National Youth Work Strategy (Scotland) 2007,
 • Strategy for the Delivery of Youth Work in Northern Ireland 2005 – 2008.next