protest march

Av C. Roberts, Fifth Discipline Fieldbook

Denna övning är till för att hjälpa dig förstå vilka värderingar som betyder mest för dig.

Steg 1: Vad jag värdesätter mest…
Från denna listan, välj de tio värderingar som är viktigast för dig – hur man ska bete sig eller som viktiga delar av ens liv. Lägg till egna värderingar till listan om du vill.

 Han3

Steg 2: Eliminering

Nu när du valt ut tio stycken, tänk dig att du bara är tillåten att ha fem. Vilka fem skulle du stryka? Stryk över dem.

Föreställ dig nu att du bara får ha fyra. Vilken skulle du ge upp? Stryk den.

Ta nu bort en till så du bara har tre kvar.

Och en till, så du bara har kvar två.

Slutligen ta bort en av dina värderingar. Vilken har du kvar på listan? Vad bryr du dig mest om?

next