Kolb 1984

Kolb var starkt influerad av den forskning som bedrevs av Dewey och Piaget på 1970-talet. Kolbs reflekterande modell belyser begreppet experimentell inlärning och är centrerad kring omvandlingen av information till kunskap. Det handlar om hur man reflekterar över sina erfarenheter, får en allmän förståelse av de begrepp som uppstått under upplevelsen och sedan testar dessa allmänna uppfattningar på en ny situation. På detta sätt tillämpas den kunskap man anammat från tidigare upplevelser kontinuerligt.

 

Kolb

 

Gibbs 1988

Graham Gibbs diskuterade användningen av strukturerad avrapportering för att förenkla de reflektioner i Kolbs “upplevelsebaserat lärandecykel”. Han presenterar de olika stadierna i en fullständig strukturerad avrapportering enligt följande:

 • (Initial erfarenhet)
 • Beskrivning:
  “Vad hände? Bedöm inte och dra inga slutsatser; beskriv bara”

 

 

 • Känslor:
  “Vilka var dina reaktioner och känslor? Analysera inte än”

 

 • Utvärdering:
  “Vad var bra eller dåligt? Gör värdeomdömen.”

 

 • Analys:
  “Vilken känsla får du av situationen? Ta in idéer från utanför din egen erfarenhet för att hjälpa dig.””Vad hände egentligen?”

  “Var olika människors erfarenheter lika eller olika på betydande sätt?”

 

 • Slutsatser (allmänt):
  ”Vad kan du dra slutsatsen, i allmän mening, av dessa erfarenheter och analyser du har åtagit?”

 

 • Slutsatser (specifik):
  ”Vad kan du dra slutsatsen om din egen specifika, unika, personliga situation eller ditt arbetssätt?”

 

 • Personlig handlingsplan:
  ”Vad tänker du göra nästa gång du hamnar i en liknande situation?””Vilka åtgärder kommer du att vidta på grund av det du har lärt dig?”

 

Gibbs förslag benämns ofta som Gibbs reflekterande cykel eller Gibbs modell av eftertanke (1988) Gibbs, och består av sex olika steg:

 • Beskrivning
 • Känslor
 • Utvärdering
 • Analys
 • Slutsatser
 • Handlingsplan

Gibbs

 

 

next