stereotype

Personliga egenskaper / förmågor:
Lugn
Säker
Känslig
Punktlig
Ansvarig
Samvetsgrann
Stark sinnad
Teamarbetare
Bestämd
Hårt arbetande
Pålitlig
Välorganiserad
Företagande
Vänlig
Ledarskap
Entusiastisk
Anpassningsbar
Tålamod
Hänsynsfull
Artig
Fantasifull

 

Personliga färdigheter:

Analysering av information
Utövar en sport
Läsa en karta
Kommunikativ
Design
Tar hand om andra
Reparerar maskiner
Kan första hjälpen
Tecknar / målar
Sjunger
Problemlösning

Förutspå händelser
Samla bevis
Tvåspråkig
Fotografering
IT-kunskaper
Hanterar ekonomin väl
Planera

Spelar ett musikinstrument

next