relationships

Den emotionella:

Tonåringar står inför den svåra uppgiften att skapa sig en identitet. Enligt American Psychological Association (2002), består identiteten av två komponenter:

  • Självförtroende: En uppsättning föreställningar om sig själv inklusive mål, roller, intressen, värderingar och religiös eller politisk övertygelse.
  • Självkänsla: Hur man känner för sin självbild.

Ungdomar utvecklar sin identitet genom att experimentera med olika sätt att synas, höras och bete sig.
Ungdomar måste också komma överens med andra och få vänner. För att göra detta måste de erövra några viktiga färdigheter:

  • erkänna & hantera känslor
  • utveckla empati
  • lära sig att lösa konflikter på ett positivt sätt
  • lära sig att samarbeta

 

Den sociala:

Den sociala utvecklingen hos varje tonåring kan komma att påverkas starkt av samhället personen befinner sig i. Exempelvis:

• socioekonomisk status
• stödnätverk
• skolor
• religiösa grupper och organisationer
• media
• invånare

next