Rise

Perkins anser att tonåren är den period under vilken en persons tänkande ändras från “konkret” (se världen som svartvit) till “abstrakt” (ifrågasättande av världen omkring dem). Tonåringar börjar fundera över sin relation till världen och frågar sig fyra grundläggande abstrakta frågor:

 • Vem är jag? (Relaterat till sociala roller och sexualitet)
 • Är jag normal? (Passar jag in i en viss grupp?)
 • Är jag kompetent? (Är jag bra på något som värderas av kamrater och föräldrar?)
 • Är jag älskvärd och kärleksfull? (Kan de utanför min närmaste familj älska mig?

De som arbetar med ungdomar bör förstå denna oro och ge dem möjlighet att utforska sina egna värderingar och övertygelser. Riktlinjer för att göra så kan hittas i tabellen nedan:

 

Fråga Riktlinjer för ungdomsarbete
Vem är jag?
 • Ge dem frihet att utforska sin värld. Först då kan tonåringar svara på denna fråga.
Är jag normal?
 • Ge dem utrymme att vara som sina kamrater. “Passa in” med sina kamrater gör att tonåringar känner sig accepterade och uppskattade.
 • Övervaka rimligt mycket med hjälp av fyra frågor:
 1. Vart ska du?
 2. Med vem?
 3. Vad gör du?
 4. När kommer du tillbaka?
Är jag kompetent?
 • Hjälp ungdomar med deras problem och utmaningar, men lös de inte åt dem.
 • Ställ frågor istället för att instruera dem. Ex: ”Vad kan du göra?”
 • Guida men styr inte.
Är jag älskvärd och kärleksfull? Ungdomar utvecklas bäst när de har stöttande familjer och samhällerunt sig. Detta inkluderar:

 • Värme och ömsesidig respekt
 • Seriös och bestående intresse från föräldrar och andra vuxna
 • Uppmärksamma de förändringar de genomgår
 • Tydliga gränser och tillsyn
 • Kommunikation om höga förväntningar på prestation och etiskt beteende
 • Demokratiska sätt att hantera konflikter

next