Användbara verktyg och webbplatser som kan hjälpa dig i dina förberedelser

 

active1Icebreakers

Icebreakers kan vara ett effektivt sätt att börja en session eller teambuildingsaktivitet. Lätta och roliga aktiviteter innan huvuddelen av sessionen hjälper ungdomarna att lära känna varandra och förstå syftet med aktiviteten.

Om en sådan session är välutformad kan det hjälpa till att aktiviteten får en bra start. Genom att lära känna varandra, lära känna handledare och förstå syftet och målen med aktiviteten, blir ungdomarna mer engagerade och bidrar således mer effektivt till ett framgångsrikt resultat.

Men har du någon gång varit med om att en icebreakeraktivitet har gått dåligt? Även om en icebreakeraktivitet kan underlätta kan det likväl resultera i en katastrof. En dålig icebreaker är i bästa fall slöseri med tid, eller värre: genant för alla involverade.

Som en handledare är hemligheten bakom en lyckad icebreaker att hålla det enkelt: Planera sessionen med specifika mål i åtanke och se till att sessionen är lämplig och bekväm för alla inblandade.

Denna artikel hjälper dig att tänka igenom målen för din session och föreslår olika typer av icebreakers du kan använda. Som handledare, se till att dina icebreakers blir ihågkomna av rätt anledning – som en start på ett bra evenemang!

 

När ska man använda icebreakers?

Som namnet antyder, är en icebreakeraktivitet utformad för att ”bryta isen” vid ett evenemang eller möte. Tekniken används ofta när människor som inte brukar arbeta tillsammans, eller kanske inte känner varandra alls, träffas för ett specifikt, gemensamt syfte.

Överväg att använda en icebreaker när:

 • Deltagarna har olika bakgrunder
 • Personerna måste lära känna varandra snabbt så de kan arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål
 • Om din grupp är nybildad
 • De ämnen du diskuterar är nya eller obekanta för många människor av de som är inblandade
 • Du som handledare behöver lära känna deltagarna och få dem att känna dig bättre

 

Användbara webbsidor

http://www.icebreakers.ws/

http://humanresources.about.com/od/icebreakers/a/my-10-best-ice-breakers.htm

http://www.businesstrainingworks.com/training-resources/free-icebreakers

http://www.glasstap.com/trainerslibrary/category_docs.aspx?id=6&area=4

http://www.group-games.com/

 


1171500_95828305

Planera och utforma din utbildning

Utbildning är en komplex aktivitet och måste planeras noggrant. Alltför ofta när experter anlitas för att genomföra en workshop eller en övning läggs för lite tanke åt noggrann planering och utformning av innehållet. Utformning och planering av en utbildning tar ofta mer tid än själva utförandet.

I alla utbildnings- och läromiljöer är motivation viktigt för att kunna ta emot och lära sig informationen. Forskning har visat att lärandet blir maximalt först när människor är motiverade till att lära sig (Knowles et al., 1998).

Framgångsrik utbildning kräver noggrann planering av utbildaren. Planering hjälper utbildaren att fastställa att lämpliga deltagare har bjudits in till kursen och att utbildningen kommer att tillgodose deras behov på ett effektivt sätt.

Användbara webbsidor

Developing Training Material Guide

Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)

Dr Mo Hamza

Guide utformad för att dokumentera processen och god praxis för att kunna utveckla utbildningsmaterial och prova den.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26433.pdf

http://www.thedevco.com/free-resources/hints-tips-on-designing-a-training-session/

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/training-and-technical-assistance/design-training-session/main

https://rapidbi.com/writing-a-training-session-lesson-plan/

http://www.tes.co.uk/teaching-resources/

https://www.salto-youth.net/

 

laptopWeb 2.0 verktyg

Termen Web 2.0 myntades 2004 för att beskriva den nya användningen av webben som en plattform för verktyg och tjänster där fokus ligger på användardeltagande och samverkan. Nu har användningen av sociala nätverkssajter som bloggar, Wikipedia, mediedelning, blivit väldigt omfattande. Förekomsten av sådana onlinetjänster som Facebook och YouTube är välkända bland utbildare och de använder ofta denna teknik i sitt eget privatliv, men använder sällan det som pedagogiskt material för sina elever.

Web 2.0 verkar passa många aktuella politiska initiativ och modernt tänkande om utbildningspraxis. Dessa inkluderar:

 • Erbjuder nya möjligheter för elever att ta mer kontroll över sitt lärande och får mer tillgång till individanpassad information och resurser;
 • Uppmuntra elever till att ha större kreativitet i sin presentation av sitt arbete;
 • Tillåter mer samverkande arbetssätt, med gemensamt skapande, dialoger och kunskapsutbyte;
 • Ger eleverna möjlighet att visa upp sina presationer för en autentisk publik, ofta med hjälp av icke-traditionella medier såsom video.

Teknik blir alltmer en viktig del i utbildningen, både hemma och i skolan då det erbjuder elever mer valfrihet och flexibilitet i hur och var de lär. Det är viktigt att varje lärosäte utnyttjar teknikens möjligheter och att varje utbildare och elev använder det säkert.

Användbara Web 2.0 verktyg

Följande lista är utan inbördes ordning så se till att titta på den noga. Inte alla av dessa verktyg är lämpliga för din situation, tekniska förmåga eller budget så det är bäst att hitta något som fungerar för både dig och ungdomarna!

 1. VOKI: Voki är ett bra sätt för eleverna att dela med sig av sin kunskap i ett ämne under 60 sekunder eller mindre. Detta gör att ungdomarna organiserar sina tankar för att fokusera på viktiga detaljer.
 2. SKYPE: Skype är ett bra sätt att få gästläsare till klassrummet utan kostnaden för transport och missad arbetstid.
 3. POLL ANYWHERE: Poll anywhere är ett bra sätt att få in mobila enheter in i klassrummet för att komma åt elevernas kunskap under diskussioner.
 4. PENZU: Penzu är ett bra verktyg för att uppmuntra studenter att föra onlinejournal som de kan dela med sig via e-post.
 5. EYEJOT: Eyejot är ett bra sätt att dela korta videomeddelande och gör det möjligt att icke-verbala meddelande hörs tillsammans med det skrivna.
 6. EDMODO: Samma utseende och känsla som Facebook med ett pedagogiskt perspektiv… omröstningar, uppgifter, betygsbok och nu frågesporter!
 7. TRIPITCO: http://www.triptico.co.uk/ utmärkt gratis nedlandning av IWB-verktyg. Det ger dig verktyg för att skapa egna aktiviteter för vilket ämne eller vilken nivå som helst. Väldigt enkelt att använda.
 8. WIKISPACES: Wikispaces är till för elever att redigera sidor, diskutera, länka till olika videor och andra Web 2.0-skapelser.
 9. SCOOP.IT: Sociala medier-verktyg. Scoop.it är det bästa sociala medier-verktyget eftersom lärarna kan använda det för att bygga en stark PLN, dela och bokmärka social media. De kan också få feedback på posterna.
 10. FACEBOOK: Facebook är det bästa sättet för utbildare att få kontakt med studenter genom att skapa en särskild grupp (använd inte ditt privata Facebook-konto).
 11. TWITTER: Ett snabbt och enkelt sätt att kontakta elever och andra organisationer.
 12. WORDLE: Ett utmärkt verktyg för att integrera läs- och skrivkunnighet i andra områden.
 13. PREZI: Prezi gör presentationer fräscha, energiska och ger dig grunderna inom “visa och berätta”. Ett utmärkt verktyg för att dela och engagera publiken med ett mer kreativt och fantastifullt innehåll.
 14. AVIARY: Aviary, arbeta med music och bilder blir roligare www.aviary.com
 15. SLIDESHARK: SlideShark konverterar dina PowerPoint-filer utan att förlora någon av din ursprungliga formatering, övergångar eller animationer.
 16. YOUTUBE: Mycket användbart för att komplettera läroplaner med pedagogiska filmer.
 17. TUMBLR: Möjligheten att kunna följa människor och se deras inlägg i ett listformat är det bästa med denna webbsida.
 18. NEWGROUNDS: Newgrounds är ett bra ställe för blivande animatörer att öva sina kunskaper i Adobe Flash och dela dem med världen.
 19. TYPING ADVENTURE: Typing Adventure är ett trevligt litet spel som unga elever kan använda för att öva på sina skrivfärdigheter.
 20. VIMEO: Vimeo är ett intressant alternative till YouTube.
 21. FITNESS FREE: Håll dig i form med hjälp av en stor träningsbas sammanställd av proffs!
 22. TEACHING CHANNEL: Ett jättebra verktyg för utbildare. De har många användbara videor, andra resurser och läroplaner som fungerar tillsammans med videorna.
 23. TESTMOZ: Enkelt sätt att skapa onlinetest.next