Groupwork

För att en ung person ska komma in i ett utbildningsprogram som NEET och lämna det motiverad, bestämd, självsäker och fokuserad på framtiden, måste de genomgå en livsförändring. Erfarenheten ska inte bara ändra deras uppfattning om världen runt dem utan också ändra deras uppfattning om sig själva.

Det finns många yrkesgrupper kopplade till utbildning inklusive lärare, föreläsare, utbildare och handledare men den mest lämpade yrkesgruppen att ändra en ungdoms uppfattning om sig själv är ungdomsarbetare.

Med detta sagt är inte ungdomsarbetare de enda som kan göra detta och alla ungdomsarbetare är inte heller lämpade, men det är den yrkesgrupp som har sitt fokus på att förbättra ungdomars självuppfattning.

Att ha kunskapen är emellertid inte detsamma som att ha en utarbetad plan. Alltför många pedagoger kämpar med att engagera NEETs, inte för att de saknar kompetens, det förtroende eller en tro på ungdomar, utan för att de inte har en metod lämpad för arbetet som krävs med NEETs.

Informell utbildning kan vara ett stort stöd för ungdomar som inte ägnar sig åt den traditionella utbildningen eller är arbetslösa och kanske kämpar med problem som droger, sexualitet, gängbildning, mobbning etc. Den informella utbildningen fungerar dock enbart om pedagoger använder en effektiv metod.

En skicklig pedagog, tillsammans med en effektiv metod, ger ungdomen en upplevelse av kvalité. Innan vi går in på denna NEET-metodik ska vi titta på ett verkligt exempel på vad som händer om vi försöker utan en genomtänkt metod.

Skapa en miljö

Steg 1: Erbjud engagerande aktiviteter

groupwork

Detta är det första, viktigaste och svåraste steget. Om du inte kan fånga intresset hos din målgrupp kommer de inte att dyka upp. Om de inte dyker upp är det ingen mening med ditt program och din organisation. Många program misslyckas just eftersom de fokuserar på själva programmet och inte hur de ska locka till sig personer. Du måste ”knäcka” detta första steg! Du måste ge det tid, pengar, personal och resurser för att garantera ett framgångsrikt resultat.

Även om dessa ungdomar inte är engagerade i arbete eller utbildning vore det dumt att anta att de inte är intresserade av samhället. De brinner för saker som sport, film, musik, mode etc. lika mycket som någon annan ungdom. Många av de stora varumärkena marknadsför effektivt sina produkter till denna åldersgrupp. Steg 1 är därför att tänka på NEETs som din kund och presentera ditt program på ett intressant, spännande och motiverande sätt.

För att göra detta måste du kunna svara på dessa enkla frågor:

 1. Vad vill vi säga?
 2. Vem vill vi säga det till?
 3. Hur ska vi säga det?

Till exempel:

 1. Vad – Det ska vara en prova-på-dag i sporthallen.
 2. Vem – Ungdomarna som hänger ute på stan.
 3. Hur – Kommunens uppsökande ungdomsarbetare kommer att gå fram och prata med ungdomarna, ute på stan, och se om de känner till eventet. De kommer att fråga dem om deras intressen och se till att de blir representerade på eventet. Vi kommer att skapa intressanta flygblad. Vi kommer att intervjuas på lokalradion. Vi kommer att be lokala handbolls- och fotbollsklubbar om en spelare som kan delta. Vi kommer att ha personal som letar upp ungdomarna på stan och delar ut gratis lotter på samma dag. Etc. etc.

Steg 2: Skapa rätt inställning

Customer Service

Nu när ungdomarna kommer till lokalen är det viktigt att de förstår direkt att ”de är på rätt ställe”. Som personer som är etablerade i samhället kan vi lätt glömma hur svårt det kan vara att vandra in på ett obekant ställe, hur det känns att gå fram till en okänd vuxen och starta en konversation, hur redo du är att vända på klacken och gå därifrån (som många av dina ungdomar kommer att göra). Vi vill se till att våra ungdomar klarar av denna övergång smidigt och lätt.

Så här är några förslag:

 • Se till att det finns mycket information om ditt evenemang.
 • Ha ungdomar som välkomnar i dörren och se till att någon följer besökarna till rummet.
 • Låt inte ungdomarna skriva ner sitt namn när de kommer. De gillar kanske inte att skriva och evenemanget får då en dålig start. Din personal kan skriva ner deras namn istället.
 • Behåll pappersarbetet till ett absolut minimum.
 • Förbered något till de som anländer tidigt. Kanske lite kakor, dryck, bildfrågesport etc.

Var kreativ men se till att ungdomarna känner sig välkomna och avslappnade. Behandla varenda en av dem som en VIP – för det är de för din organisation!

partners-300x231Steg 3: Skapa en relation

Hur skulle du reagera om en främling knackade på din dörr och frågade dig om din relation till dina föräldrar och om din självkänsla? Hur reagerar du om en nära vän frågar dig samma frågor?

Det är ditt jobb att ställa insiktsfulla frågor men du måste först bygga upp den typ av förhållande som tillåter sådana frågor. Relationen mellan den vuxna och den unge behöver tid för att utvecklas. Det måste skapas ett förtroende, gränser och garanteras respekt. Alltför många beslutsfattare förstår inte vikten av att ge denna process den tid den behöver.

Följande utbildning kommer att ge alla dem som arbetar med ungdomar de grundläggande färdigheter som behövs för att effektivt arbeta med NEETs. I materialet finns det även två exempel-moduler där arbetssättet har visat sig vara effektiva i Storbritannien och har motiverat NEETs tillbaka in i utbildning och arbete

.next